HDTV Phóng sự: Giải pháp công nghệ số trong Phát triển thương mại điện tử

  Việc đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp số, dịch vụ CNTT trong giao dịch, thương mại điện tử (TMĐT) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là một trong những xu thế tất yếu giúp doanh nghiệp tăng cường trao đổi thông tin tìm kiếm thị trường, tiếp thị sản phẩm hiệu quả mà không bị giới hạn về không gian, thời gian, giảm chi phí sản xuất và chi phí giao dịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

Nguồn: Haiduongtv.com.vn

Liên hệ ngay