Hiển thị tất cả 7 kết quả

Cổng thông tin điện tử VNPT Portal

Cổng thông tin điện tử VNPT – Portal

Hệ thống một cửa liên thông

Hệ thống Một cửa liên thông VNPT iGate

Hệ thống quản lý văn bản điều hành

Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT iOffice

Hệ thống xác thực người dùng tập trung

Hệ thống xác thực người dùng tập trung VNPT SSO

Phần mềm quản lý công chức viên chức

Phần mềm quản lý Công chức Viên chức

Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động VNPT OLAP

Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động VNPT OLAP

Phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến

Phần mềm Quản lý lưu trú – VNPT ORM

Liên hệ ngay