liên hệ với chúng tôi

Thành phố Hải Dương
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Nguyễn Ngọc Ánh
 • Số điện thoại: 0919981977
 • Email: anhnn.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Số 1 đại lộ Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hải Dương
 
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Bùi Ngọc Tạ Tứ
 • Số điện thoại: 0919883358
 • Email: tubnt.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Số 1 đại lộ Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hải Dương
 
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Nguyễn Xuân Tú
 • Số điện thoại: 0915153883
 • Email: tunx.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Số 1 đại lộ Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hải Dương
 
Thành phố Chí Linh
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Đặng Quý Dương
 • Số điện thoại: 0912.977.788
 • Email: duongdq.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: 233 Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương
 
Thị xã Kinh Môn
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Phạm Quang Song
 • Số điện thoại: 0888.6666.28
 • Email: Songpq.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Số 296 Trần Hưng Đạo, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương
 
Huyện Bình Giang
Upload Image...
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Lê Ngọc Khánh
 • Số điện thoại: 0916123045
 • Email: khanhln.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương
 
Huyện Cẩm Giàng
ThanhLH
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Lê Hồng Thanh
 • Số điện thoại: 0912887939
 • Email: thanhlh.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Thị trấn lai cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
 
Huyện Kim Thành
HungNQ
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Nguyễn Quang Hưng
 • Số điện thoại: 0915789226
 • Email: hungnq.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Cầu vượt thị trấn Phú Thái ,Huyện Kim Thành, Hải Dương
 
Huyện Nam Sách
Upload Image...
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Vũ Anh Tú
 • Số điện thoại: 0917920767
 • Email: tuva.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương
 
Huyện Thanh Hà
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Nguyễn Hoàng Vũ
 • Số điện thoại: 0836.399.666
 • Email: vunh.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Đông Phan, Tân An, Thị trấn Thanh Hà., Huyện Thanh Hà, Hải Dương
 
Huyện Thanh Miện
CuongPT
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Phạm Tuấn Cương
 • Số điện thoại: 0916169191
 • Email: cuongpt.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Khu 4 Thị Trấn Thanh Miện – Thanh Miện – Hải Dương
 
Huyện Tứ Kỳ
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Phạm Đức Quân
 • Số điện thoại: 0829.925.789
 • Email: quanpd.hdg@@vnpt.vn
 • Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
 
Huyện Ninh Giang
CuongPT
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Phạm Tuấn Cương
 • Số điện thoại: 0916169191
 • Email: cuongpt.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: 90 Trần Hưng Đạo, Khu 3, Thị trấn Ninh Giang , Huyện Ninh Giang, Hải Dương
 
Huyện Gia Lộc
HoangNH
 • Phụ trách Kinh doanh tại địa bàn: Nguyễn Huy Hoàng
 • Số điện thoại: 0913456680
 • Email: hoangnh.hdg@vnpt.vn
 • Địa chỉ: 314 Nguyễn Thế Nghĩa Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương