Hướng dẫn sử dụng Google Meet để học, họp trực tuyến

Cách tạo lớp học, họp online trên Google Meet bằng máy tính một cách nhanh chóng nhất

Lưu ý: Giáo viên/Học sinh phải có tài khoản Gmail đã được đăng nhập trên thiết bị (Laptop, PC, Smartphone…)

Bước 1: Truy cập trên trình duyệt vào đường dẫn: https://meet.google.com/

Bước 2: Giao diện Google Meet sẽ xuất hiện, sau đó chọn Cuộc họp mới (New meeting).

 

Bước 3: Chọn Bắt đầu một cuộc họp tức thì (Start an instant meeting).

Bước 4: Thêm thành viên vào lớp học, họp online.

Sẽ có 2 hình thức để bạn thêm thành viên vào lớp học, họp online:

  1. Copy đường link ở khung bên trái để gửi link cho học sinh (người tham gia học/họp trực tuyến)
  2. Copy mã lớp học là các ký tự ở sau cụm meet.google.com/ để gửi mã lớp cho người dùng điện thoại.

 

Hoặc dùng cách khác (trường hợp có địa chỉ email của người tham gia họp) nhấn vào Thêm người khác (Add others) ở góc bên trái.

 

 

Bước 5: Giáo viên tiến hành chia sẻ màn hình bài giảng của mình

 

 

Bước 6: Giáo viên quản lý Micro của thành viên trong lớp, hoặc kiểm soát Micro, Webcam của cá nhân

Liên hệ ngay